Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

Završena je javna nabavka i izabran projektant koji će uraditi projektno – tehničku dokumentaciju za izgradnju platoa za tretman i selekciju građevinskog otpada.  Završetkom linije za tretman građevinskog otpada biće zaokružen rad Regioanlne deponije koji podrazumeva  kvalitetno  upravljanje celokupnim otpadom na teritoroiji koju pokriva.  

Projekat obuhvata celokupnu projktnu dokumentaciju koja je neophodna za izdavanje građevinske dozvole kao i tehnološki proces koji definiše tretman i selekciju otpada. Projektom će biti definisana i  oprema koja je potrebna za tretman i selekciju ove vrste otpada.

„Građevinski otpad pokazuje da se na teritoriji grada Pirota odvijaju značajne investicione aktivnostri od kojih se generiše veća količina otpada koji se za sada odlaže na neadekvatan način, na lokaciji Prisljanski put ali i pored Nišave i na drugim lokacijama gde mu nije mesto. Cilj  nam je da tokom ove godine završimo projektno tehničku dokumentaciju i počnemo sa izgradnjom platoa i da već sledeće godine otpočnemo tretman i selekciju građevinskog otpada” – kaže direktor Regionalne deponije, Nebojša Ivanov. 

Godišnje se u Pirotu prikupi oko 4.000 tona betona, oko 1.500 tona cigala i još oko 10.000 tona mešanog građevinskog otpada. Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za stambeno komunalne delatnosti rekao je da se raznovrstan građevinski otpad koji nastaje prilikom rekonstrukcije, rušenja ili uklanjanja objekata  u Pirotu odlaže na lokaciji iznad Prisjanskog naselja ali to nije trajno rešenje pa se pristupilo projektu MOBICCON PRO koji se realizuje u saradnji sa prtnerima iz nekoliko zemalaj EU, u cilju izrade projektne dokumentacije za instaliranje privremenog mobilnog postrojenja za reciklažu građevinskog otpada i izgradnju platoa na kojem će postrojenje biti postavljeno.

“Tretman građevinskog otpada ćemo podići na viši nivo,  otpad će se selektovati na samom gradilištu, tretiraće se i dobijaćemo proizvode koji će imati dalju upotrebnu vrednost” – kaže Pešić.

Direktor Deponije, Nebojša Ivanov, podseća da će  u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o izgradnji i planiranju svaki investitor pre početka izgradnje biti u obavezi da sklopi ugovor sa Regionalnom deponijom koji definiše način odlaganja otpada i  količinu. Deponija će takav otpad selektovati a proizvodi koji se dobijaju mogu se koroistiti kao presvlaka atarskih i loklanih puteva dok će se cigle i crepovi  iz građevinskog otpada koristiti za industriju koja se bavi proizvodnjom istih. Inertni materijal upotrebljavaće  se za prekrivanje tela deponije. „Ja očekujem da sledeće godine već od septembra imamo u punom kapacitetu funkcionisanje linije za tretman građevinskog otpada“ – ističe Ivanov.

U dogovoru sa JP Komunalac biće obezbeđeni posebni  kontejneri kapaciteta od jedne do 5 tona pa će građani koji imaju potrebu da odlože građevinski otpad, uz određenu naknadu,  dobijati kontejnere za odlaganje kojima će se otpad dopremati do deponije.

Završetkom linije za tretman građevinskog otpada biće zaokružen rad Regioanlne deponije.  U planu je i izgradnja kompostane koja će tretirati biorazgradivi otpad i proizvoditi kompost koji se koristi u poljoprivredi. „Imaćemo upravljanje otpadom na teritoriji grada Pirota u rangu sa uređenim evropskim zemljama i na taj način ćemo trajno obezbediti bezbedan način odlaganja komunalnog otpada u svim frakcijama u narednih četrdesetak godina“ – poručio je direktor Regionalne deponije.

Izvor: Pirotske vesti

 

Upitnik o zadovoljstvu građana uslugama Gradske uprave Pirot

Elektronsko podnošenje zahteva

Postanite eGrađanin

eUprava Republike Srbije

Vlada Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije

Ministarstvo državne Uprave i Lokalne Samouprave

Agencija za privredne registre

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine