Gradsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija Gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolu i nadzornu funkciju nad radom gradske uprave. Organizacija načina rada i odlučivanja Gradskog veća uređuje se odlukom, koju donosi Skupština grada pre izbora ovog organa, po pravilu, na konstitutivnoj sednici Skupštine grada, posle održanih izbora.

Gradsko veće čine: Gradonačelnik, zamenik Gradonačelnika i devet članova Gradskog veća, koje bira Skupština grada, na period od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Gradonačelnik, mr Vladan Vasić, je predsednik Gradskog veća.

Zamenik Gradonačelnika, Vidojko Panajotović, je član Gradskog veća po funkciji.

 

Članovi Gradskog veća grada Pirota su:

  1. Aleksandar Z. Ćirić,

  2. Sreten Savov,

  3. Batica Aleksić,

  4. Biljana Petrović,

  5. Ninoslav Ćirić,

  6. Aleksandar Ćirić,

  7. Miroljub Vidanović,

  8. Milan Stojanović,

  9. Dejan Ranđelović.

Sekretar Gradskog veća grada Pirota je Irena Kostić, dipl. pravnik.

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine