Grad Pirot je uspostavio internu reviziju 2013. godine, a Služba interne revizije osnovana je 26.12.2017. godine.

Interna revizija je aktivnost koja  pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja korisnika javnih sredstava; pomaže korisniku javnih sredstava da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje korisnikom javnih sredstava.

Služba obavlja poslove iz delokruga propisanog zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije.

Služba je funkcionalno i organizaciono nezavisna i direktno izveštava Gradonačelnika, kome je neposredno odgovorna  za svoj rad.

Funkcionalna nezavisnost uspostavlja se nezavisnim planiranjem, sprovođenjem i izveštavanjem o obavljenim internim revizijama, a organizaciona nezavisnost  u odnosu na druge organizacione delove korisnika javnih sredstava.

 

KONTAKTI:

Služba interne revizije
Ulica Srpskih vladara 82
Grad Pirot
Kancelarija 35
Telefon: 010/305-535

Rukovodilac interne revizije:
Marija Krstić, diplomirani ekonomista i ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Interni revizori:
Nina Đurić, diplomirani ekonomista
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tatjana Milanović, diplomirani ekonomista
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Joomla templates by Joomlashine