Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

Odluka o izradi Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota

za period 2024. - 2028. sa akcionim planom

Rešenje o obrazovanju koordinacionog tima za izradu

Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota

Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu

Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota

Zaključak - Javna rasprava

Javni poziv za učešće i Javnoj raspravi

Program Javne rasprave

Obrazac za primedbe

Nacrt strategije

Nacrt akcionog plana

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Upitnik o zadovoljstvu građana uslugama Gradske uprave Pirot

Elektronsko podnošenje zahteva

Postanite eGrađanin

eUprava Republike Srbije

Vlada Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije

Ministarstvo državne Uprave i Lokalne Samouprave

Agencija za privredne registre

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine