Izveštaj o rezultatima ankete za 2021. godinu

Projekat „Reforma poreza na imovinu“

Na sastanku radne grupe za sprovođenje Akcionog plana za uključivanje građana u procesu trošenja sredstava naplaćenih od poreza na imovinu dana 22.12.2020.godine analizirani su glasovi građana dobijeni putem popunjavanja ankete. Glasanje za jedan od ponuđenih predloga trajalo je od 20.10.2020 do 18.12.2020.godine i sproveden je direktnim anketiranjem poreskih obveznika na šalteru Lokalne poreske administracije u Gradskom uslužnom centru, i putem on-line ankete dostupne na zvaničnoj stranici Grada Pirota. Ukupno je glasalo 294 građana Pirota a rezultati ankete su sledeći:

Predlog br.1. - Interaktivna turistička tabla (kiosk) u centru grada – 41 glas,
Predlog br.2. - Sufinansiranje opremanja muzičkog studija za mlade umetnike u Domu Kulture – 28 glas,
Predlog br.3. - Oslikavanje šare pirotskog ćilima na unutrašnjem delu Golemog mosta sa rasvetom – 144 glasa,
Predlog br.4. - Rekonstrukcija javne česme „Arizankova česma“ i prostora u ul.Nišavski odred – 81 glas,

Na osnovu utvrđenog ukupnog broja glasova konstatovano je da je najveći broj glasova dobio predlog br.3 te su članovi radne grupe doneli odluku da se u 2021.godini iz budžeta izdvoje sredstava naplaćena od poreza na imovinu za realizaciju predloga br.3 - Oslikavanje šare pirotskog ćilima na unutrašnjem delu Golemog mosta sa rasvetom.

Grad Pirot se zahvaljuje svim građanima - poreskim obveznicima, koji su glasali za jedan od predloga i na taj način se aktivno uključili u proces kreiranja budžeta Grada.

TVOJ GRAD – TVOJA ODLUKA!

Radna grupa    
za sprovođenje AP
22.12.2020.   Joomla templates by Joomlashine