Statut grada Pirota donet na sednici Skupštine grada 22.03.2019. godine, objavljen u

Službenom listu grada Niša, br.20 od 25. marta 2019. godine, koji je stupio na

snagu 02. aprila 2019. godine.

 

Joomla templates by Joomlashine