2013. godina

 

 
 Period od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine Izvršenje Odluke o Budžetu
  Obrazloženje programskog Budžeta
 Period od 01.01.2013. do 30.09.2013. godine Izvršenje Odluke o Budžetu
  Devetomesečni izveštaj - Sportsko rekreativni tereni
  Devetomesečni izveštaj - Programi u oblasti kulture
 

Devetomesečni izveštaj - Izgradnja puteva i mostova

2014. godina

   

 Period od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu
  Obrazloženje programskog Budžeta
Period od 01.01.2014. do 30.09.2014. godine Izvršenje Odluke o Budžetu
  Obrazloženje programskog Budžeta

2015. godina

   

 Period od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu - Nacrt
  Izveštaj programskog Budžeta
  Indirektni korisnici - zbirno
 Period od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine Izvršenje Odluke o Budžetu - Nacrt

Oravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Opštine Pirot na račun

izvršenja budžeta Opštine Pirot 

2016. godina

 

Period od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

Period od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

2017. godina

 

Period od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

Period od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

2018. godina

 

Period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

Period od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

2019. godina

 

Period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu
  Obrazloženje programskog Budžeta
  Zbirno - Indirektni korisnici

Period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu - Nacrt
  Obrazloženje programskog Budžeta - Nacrt

Period od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

 

2021. godina

 

Period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

Period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

2022. godina

 

Period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

Period od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

2023. godina

 

Period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu

Period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine

Izvršenje Odluke o Budžetu
Joomla templates by Joomlashine