Podzakonski akti koje je doneo grad  Pirot radi utvrđivanja poreza na imovinu za 2018. godinu.

 
  Odluka o određivanju zona
  Grafički prikaz zona
 

Rešenje - cena po m2 za 2018. godinu

 

Zaključak o ispravci

  Odluka o stopi amortizacije
  Odluka o stopi poreza na imovinu
  Rešenje - koeficijenti za utvrđivanje poreza na imovinu
 

Obaveštenje

Arhiva dokumenata (iz 2017. godine)

 
  Odluka o određivanju zona
 

Rešenje - cena po m2 za 2017. godinu

Arhiva dokumenata (iz 2016. godine)

 
  Odluka o određivanju zona
  Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Pirot
 

Rešenje - cena po m2 za 2016. godinu

  Odluka o stopi amortizacije
  Odluka o stopi poreza na imovinu
  Rešenje - koeficijenti za utvrđivanje poreza na imovinu
  Zaključak II br. 06/55-14 o ispravci greške
  Odluka o lokalnim komunalnim taksama
  Dopuna odluke o lokalnim komunalnim taksama

Arhiva dokumenata (iz 2015. godine)

   Rešenje - cena po m2  
  Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Arhiva dokumenata (iz 2014. godine)

  Odluka o obaveznosti podnošenja prijava
  Odluka o određivanju zona
   Rešenje - cena po m2
  Odluka o stopi amortizacije
  Odluka o stopi poreza na imovinu
  Rešenje - koeficijenti za utvrđivanje poreza na imovinu
Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine