Žiro računi za takse

Zahtevi

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu
Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga
Izdavanje uverenja o državljanstvu
Uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju
Uverenje o sposobnosti za stupanje u brak
Određivanje ličnog imena detetu i upisivanje u matičnu knjigu rođenih
Priznanje očinstva
Sastavljanje zapisnika o vraćanju prezimena posle razvoda braka
Prijava rođenja u inostranstvu
Prijava zaključenja braka u inostranstvu
Prijava smrti u inostranstvu
Zaključenje braka van radnog vremena u sali za venčanja
Zaključenje braka van službenih prostorija
Zaključenje braka u dane vikenda u sali za venčanja
Zaključenje braka u radno vreme, radnim danom, u sali za venčanja
Potvrda o porodičnom stanju namenjena za upotrebu u inostranstvu
Uverenje o izdržavanju namenjeno za upotrebu u inostranstvu
Upis u matičnu knjigu rođenih promena u ličnom statusu građana
Upis u matičnu knjigu umrlih promena u ličnom statusu građana
Uvid u matične knjige i knjige državljana
Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Joomla templates by Joomlashine