Obrasci Lokalne poreske administracije 

 
 

Obaveštenje poreskim obveznicima za pristup Jedinstvenom informacionom sistemu

 

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga

 

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

  ppi-1 za poreske obveznike koji vode poslovne knjige
  Prilog 1 uz obrazac ppi-1
  Podprilog uz prilog 1
  Prilog 2 uz obrazac ppi-1
  ppi-2 - za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige
  Dokumentacija za prijavu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige
  Pravilnik o načinu podnošenja PP
  Pravilnik o obrascima PP za porez na imovinu
  Zahtev za izdavanje uverenja za obveznike koji vode poslovne knjige
  Zahtev za izdavanje uverenja za obveznike koji ne vode poslovne knjige
  Zahtev za preknjižavanje - povraćaj
  Zahtev za prestanak obaveze plaćanja poreza na imovinu obveznika koji ne vode psolovne knjige
  Prijava za komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru
  Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola
  Kontrolna lista - Terenska kontrola

 

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine