Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Pirot obavlja Opštinsko javno pravobranilaštvo.
Funkciju Opštinskog javnog pravobranilaštva vrši Opštinski javni pravobranilac, kojeg postavlja predsednik Opštine na 4 godine i može biti ponovo postavljen. Opštinski javni pravobranilac je Jelisaveta Manić, diplomirani pravnik.

U okviru Pravobranilaštva pruža se i pravna pomoć  građanima Opštine Pirot, a na osnovu Odluke SO Pirot  o pružanju pravne pomoći građanima Opštine Pirot.

Pružanje pravne pomoći se sastoji: u davanju pravnih saveta, sastavljanju inicijalnih akata i svih podnesaka u postupcima  pred sudom  i drugim državnim organima, sastavljanju ugovora, zahteva, molbi i sl.

Služba pravne pomoći  vrši, u skladu sa Opštinskom odlukom, naplatu svojih usluga u visini do 50% od advokatske tarife koja je predviđena zakonom, ali se u mnogim slučajevima koristi i umanjenje. Pravna pomoć se građanima pruža besplatno i to: licima u postupku dobijanja socijalne pomoći, ratnim i mirnodopskim invalidima, raseljenim licima, privremeno nezaposlenim i nezaposlenim licima,  kao i građanima koji nemaju imovinu, kroz institut siromaškog prava.

Joomla templates by Joomlashine