Žiro računi za takse

Zahtevi

Promena ličnog imena
Ispravka grešaka u MKR/MKV/MKU i knjizi državljana
Naknadni upis u MKR
Naknadni upis u MKU
Dopuna podataka u matičnim knjigama i knjigama dražavljana
Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige
Sklapanje braka preko punomoćnika
Joomla templates by Joomlashine