Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

Gradska uprava Pirot – Lokalna poreska administracija podseća da je rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu 15. maj 2024. godine, a on je propisan Zakonom o porezima na imovinu. Porez se izmiruje  u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra. Izdata su 23.524 rešenja za porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, od toga će 17.693 rešenja biti dostavljena poštom, a 5.831 rešenje je prosleđeno u elektronsko sanduče. Iz Lokalne poreske administracije apeluju na poreske obveznike da preuzmu svoja rešenja iz e-sandučeta, kako bi imali uvid u svoja poreska zaduženja.

Porez na imovinu može se platiti i u manjem broju rata od zakonom propisanih uključujući i plaćanje utvrđenog poreza odjednom, pre dospelosti poreske obaveze. Zakon o porezima na imovinu, propisuje obavezu akontacionog plaćanja poreza na imovinu u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne fiskalne godine sve do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću fiskalnu godinu. Ukoliko postoji razlika za uplatu između utvrđenog poreza rešenjem za tekuću godinu i akontaciono plaćenog poreza na imovinu, obaveza je da se razlika plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja za porez na imovinu,  kaže Snežana Rajković, šef Lokalne poreske administracije Pirot.

Poštovanjem navedenih rokova za uplatu poreza na imovinu ne obračunava se kamata za neblagovremeno plaćene ili neplaćene poreze, tako da momenat dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu nema posledice na građane.

U toku je dostava godišnjih rešenja za porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2024. godinu. Građani koji su registrovani korisnici usluga portala e-Uprava dobili su rešenja u elektronsko sanduče, a ostalim obveznicima će rešenja biti dostavljena u papirnatom obliku preko pošte.

Izvor: Pirotske vesti

Upitnik o zadovoljstvu građana uslugama Gradske uprave Pirot

Elektronsko podnošenje zahteva

Postanite eGrađanin

eUprava Republike Srbije

Vlada Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije

Ministarstvo državne Uprave i Lokalne Samouprave

Agencija za privredne registre

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine