Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

U petak, 6. jula, održana je sednica Skupštine grada.

Odbornici su na početku sednice sa 45 glasova usvojili zapisnik sa prošle sednice. Dnevni red je usvojen sa 41 glasom.

Dr Žarko Todorović predložio je dopunu Dnevnog reda da se razmatra Deklaracija o zaštiti Stare planine. Dr Todorović je pročitao tekst Deklaracije i pozvao odbornike da glasaju. U Deklaraciji se navodi da odbornici iz redova Odborničke grupe Najbolje za Pirot neće dati svoj glas za prodaju ili iznajmljivanje zemljišta u vlasništvu Grada za izgradnju derivacionih mini hidrocentrala, niti dati podršku bilo kom dokumentu koji služi u svrhu izgradnje istih.

Odbornik Dušan Mitić se pridružio usvajanju Deklaracije i objavio svoj predlog.

Stav Gradske uprave objasnio je Saša Jovanović sekretar Gradske uprave rekavši da donošenje Deklaracije nije u nadležnosti Gradske skupštine.Gradska skupština o tome ne odlučuje niti može da menja Prostorni plan jer član 190 Ustava predvidja da su odbornici dužni da poštuju Ustav. Prava i obaveze gradonačelnika i Gradskog veća regulisani su Ustavom. Na osnovu toga Gradska skupština nema pravo da odlučuje jer bi odlučivala suprotno Ustavu.Govorio je i Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. Zahvalio se sekretaru što je obrazložio zakonska rešenja. Saglasnost daje Zavod za zaštitu prirode. Odbornici odlučuju samo o onome što je u njihovoj ingerenciji kao i Komisije za planove. Vasić je rekao da je njegova sreća da donošenje odluke o izgradnji minihidrocentrala nije u njegovoj ingerenciji.Po poslovniku govorili su Dimitrije Vidanović, dr Žarko Todorović. Za predloge za dopunu Dnevnog reda, predlog o usvajanju deklaracije dr Žarka Todorovića i predlog Dušana Mitića glasalo je 6 odbornika.

Prva odluka koju su doneli odbornici odnosila se na prestanak mandata odbornice Tanje Filipović, zbog podnete ostavke na odborničku funkciju. Ostavka je usvojena sa 41 glasom odbornika.

Odbornici lokalnog parlamenta razmatrali su  Odluku  o Završnom računu Budžeta grada za 2017. Izvestila je  Jagoda Šnele načelnik Odeljenja za privredu i finansije. Za Odluku o Završnom računu za 2017. godinu glasala su 42 odbornika, tri su bila protiv.

Sledeća tema, koja je uvek izazivala veliko interesovanje korisnika Budžeta i gradjana bila je Odluke  o izmenama i dopunama Odluke o Budzetu grada za 2018.godinu. Milan Popović, predsednik Skupštine Grada objavio je detalje o tome kako će sredstva biti raspodeljena. Detaljnije o rebalansu Budžeta govorila je Jagoda Šnele koja je rekla da je Budžet povećan za oko 18 miliona dinara. Za Odluku o izmenama i dopunama Budžeta grada glasala su 42 odbornika, protiv su bila tri odbornika.

Milan Popović, predsednik Gradske skupštine, objavio je predlog Gradskog veća o Odluci o izradi planova detaljne regulacije “Pirot-centar”. Detaljnije je govorio Zoran Krstić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove.  Za Detaljni plan regulacije ,,Pirot centar,, glasalo je 36 odbornika.

Usledila je odluka o izradi Plana detaljne regulacije  “Poslovna infrastruktura – deo Logističkog centra”. Za odluku je glasalo 37 odbornika.

Milan Popović predsednik Gradske skupštine objavio je informacije o predlogu Gradskog veća u okviru teme “Odluke iz imovinsko pravne oblasti”.  Za odluku je glasalo 39 odbornika.

Odluka o izmeni Odluke o utvrdjivanju radnog vremena u trgovini, ugostiteljstvu, zanatstvu i objektima za priredjivanje igara  na sreću. Izvestilac o ovoj temi bio je Zoran Krstić, načelnik za urbanizam i stambeno komunalne poslove. I ova Odluka usvojena je sa 39 glasova.

Takođe, pred odbornicima je  i Odluka o izmeni odluke o  postavljanju radio-baznih stanica. Izvestilac Zoran Krstić. Za odluku je glasalo 39 odbornika.

Na Dnevnom redu bila je i Odluka o isplati novčane pomoći bračnim parovima radi obavljanja vantelesne oplodnje. Odluka je bez diskusije usvojena sa 43 glasa.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa i raspisivanje javnog oglasa za izbor direktora JP za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta i direktora JKP “Gradska toplana”.  Dosadašnjim vršiocima dužnosti je istekao mandat i zbog toga treba da se raspiše javni konkurs. Za Odluku je glasalo 39 odbornika.

Odluka o visini i promeni registracije osnovnog kapitala Javnog preduzeća Komunalac u izvršenom postupku statusne promene pripajanjem JP Parking servis. Za Odluku je bez diskusije glasalo 37 odbornika.Jagoda Šnele, načelnik odeljenja za privredu i finansije izvestila je o Akcionom planu za uključivanje građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u Pirotu. Akcioni plan usvojio je 41 odbornik.

Odbornici su razmatrali i  Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Pirota za 2018.godinu. Milan Popović je objavio predlog Gradskog veća da se usvoji Plan. U diskusiji su pomenute Gradašnička reka i Izvorski potok. Odluka je usvojena sa 42 glasa odbornika.

Pri kraju sednice razmatran je Program humanog rešavanja problema napuštenih životinja i drugo. Odluka je bez diskusije usvojena sa 43 glasa odbornika.

Odbornici su dali saglasnost na izmenu programa poslovanja JP Komunalac Pirot za 2018. godinu.  Gradsko veće je prihvatilo program i dalo predlog odbornicima da usvoje Odluku. Sa 43 glasa za odbornici su prihvatili odluku.

Na Dnevnom redu bilo je i davanje saglasnosti Sportskom centru za registrovanje Sport kafea. Bez diskusije Odluka je usvojena sa 43 glasa.

  Na kraju sednice, kao i do sada bila su razrešenja i imenovanja i odbornička pitanja.

 Sednica je počela u 10 časova, a završena  je u 12 časova.

Dimitrije Vidanović iz Odborničke grupe Pirotska nova snaga po završetku sednice dao je izjavu za medije o njihovim stavovima po određenim tačkama dnevnog reda i povodom predloženog zaključka protiv izgradnje mini hidrocentrala koje je predložila ova odbornička grupa, a Skupština nije usvojila.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Vlada Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije

Ministarstvo državne Uprave i Lokalne Samouprave

Agencija za privredne registre

eUprava Republike Srbije

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine