Odbornici Skupštine grada Pirota su bez rasprave doneli odluku o eksternoj reviziji Završnog računa budzeta grada za 2023. godinu dok su ostale tačke dnevnog reda izazvale  polemiku koja je podstakla otvaranje drugih tema i pitanja koja se nisu direktno odnosila na temu o kojoj se raspravlja.

Odbornici su usvojili  Strategiju razvoja urbanog područja grada Pirota, Strategiju bezbednosti saobraćaja do 2027. sa akcionim planom i Odluku o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha grada do 2029. godine. Usvojena je i Odluka o izmeni odluke o javnim parkiralištima kojom se u sistem naplate parkiranja uvodi šest lokacija, među kojima parking prostor kod Dečijeg dispanzera i marketa Roda. Jedina tačka oko koje su se bez diskusije  složili i odbornici  vladajuće većine i opozicije je usvajanje  Plana detaljne regulacije „Manastir Sukovo“.

Na Skupštini je doneta Odluka o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha za period 2024. – 2029. godine na teritoriji grada Pirota. Odbornici odborničke grupe Pirot protiv nasilja  predložili su da njihov predstavnik učestvuje u radnoj grupi na izradi Plana kvaliteta vazduha. Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić podsetio je da je za energetsku efikasnost grad Pirot je u poslednje dve godine izdvojio preko 70 miliona dinara.

Odbornici su usvojili Odluku o usvajanju Programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine. Milan Božić izneo je podatak da je u  Pirotu  u odnosu na druge gradove u Srbiji   broj zaposlenih samo tri puta  veći u odnosu na broj nezaposlenih dok je u drugim gradovima koje je naveo taj broj desetostruko veći. Predstavnici vladajuće većine ističu da je Pirot jedan od retkih gradova u Srbiji po izdvajanjima i merama aktivne politike zapošljavanja definisanim predloženim Programom.

Na sednici Skupštine grada usvojen je Program održavanja nekategorisanih i atarskih puteva na teritoriji grada Pirota za 2024. godinu. Odbornici su dali saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o izmeni Plana programa za 2024. godinu JP “Vodovod i kanalizacija” Pirot i JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot.

Usvojeno je rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu Poslovnika Skupštine grada Pirota. Rok za izradu Poslovnika je  40 dana od dana formiranja Radne grupe.

Izvor: Pirotske vesti

Joomla templates by Joomlashine