Boban Nikolić, član Opštinskog veća, resorno zadužen za oblast vanprivrede je izjavio da je pre nekoliko dana održana Sednica zdravstvenog saveta na kojoj se razgovaralo o zaštiti prava pacijenata.
- To je lokalni savet za zdravlje, a ovo je već treća sednica. Savet je konstituisan gotovo u svim opštinama i treba da da smernice u oblasti zdravstva lokalnoj samoupravi i institucijama koje su uključene u funkcionisanje zdravstva u jednoj opštini.

Mi smo zakazali sednicu na kojoj smo razgovarali o zaštiti prava naših pacijenata, rekao je Nikolić.
Prema njegovim rečima do sada je u bolnici bio zapošljen pravnik koji se bavio problemom prava pacijenata i odgovarao na žalbe i prigovore pacijenata, a sada će to raditi čovek u Opštini.
- Imamo sada savetnike za zaštitu prava pacijenata, nema tih ljudi koji su zapošljeni u bolnici koji rešavaju po prigovorima nego to radi sada čovek u Opštini. Diplomirani pravnik, Aleksandar Golubović je savetnik za zaštitu prava pacijenata i njemu se obraćaju nezadovoljni pacijenti, odnosno, korisnici RFZO, kaže Nikolić.
Kako Nikolić ističe, više aktivnosti se očekuje u narednom periodu.
- Mi smo u petak bili u Nišu jer je SKGO organizovao niz okruglih stolova i skupova na temu funkcionisanja lokalnih saveta za zdravlje. Tu su bili predstavnici ministarstva, predstavnici grada Niša, profesor dr Žarko Ranković koji je predsednik lokalnog saveta za zdravlje grada Niša. Razmenila su se iskustva, gde se grešilo, kako u budućnosti i slično. Mi smo na tom savetu govorili o kadrovskim problemima Doma zdravlja jer smo u opasnosti da pedijatara i ginekologa ne bude dovoljno za normalno funkcionisanje sistema, istakao je Nikolić.
Lokalna samouprava je, prema njegovim rečima, alarmirala sve, obratili su se svim nadležnim istitucijama, i u izradi je dokument namenjen RFZO, gde se traži odobrenje kako bi preko Opštine mogli da se plate lekari sa punim radnim vremenom, ID brojevima i sa platama.
Još jedan od aktuelnih problema je i trenutna lokacija Hitne pomoći. Nikolić je pomenuo da su predlozi stara Angroprometova upravna zgrada, u prizemlju i prostor bivšeg Auto-moto saveza.
Na sednici zdravstvenog saveta  Nikolić navodi da se razgovaralo o angažmanu i potrebama lekara za sledeću godinu, o sređivanju i ulaganju u seoske ambulante. Opština će nastaviti da omogućava da mladi diplomirani lekari rade, nastaviće da pomaže finansiranje mladih lekara i njihovog rada, samo je pitanje sa kojim zaradama, po kom obimu i projektu, kaže Nikolić.

Joomla templates by Joomlashine