U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“ koji finansira Kraljevina Švedska, u toku je  studijska poseta članova Predsedništva SKGO Švedskoj asocijaciji lokalnih vlasti i regiona. Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot kaže da je cilj ove posete upoznavanje sa načinom i funkcionisanjem lokalnih vlast i Švedske, ulogom koju lokalni nivo vlasti ima i uslugama koje pruža građanima. Takođe, članovi Predsedništva SKGO biće detaljnije upoznati sa evropskim integracijama i uticajem koje procesi pridruživanja imaju na lokalnu samoupravu, kao i sa postignućima u oblast i rodne ravnopravnosti.

- Važan segment posete biće posvećen načinu i funkcionisanju same asocijacije lokalnih vlasti Švedske, njenoj organizaciji  i funkcijama koje obavlja, kao i načinu saradnje sa centralnim vlastima. Praktične informacije dobili smo na sastanku sa predsednicom Gradskog veća Stokholma, a posetićemo  i druge opštine u Stokholmu, kaže za Plus radio i Portal Plus online, predsednik Opštine Pirot.

U studijskoj poseti Švedskoj učestvuju članoviPredsedništva SKGO: predsednik SKGO i gradonačelnik Niša ZoranPerišić, visoki predstavnici grada Beograda, gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović, gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić, gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, predsednik opštine Paraćin Saša Paunović,  predsednik opštine Pirot Vladan Vasić, predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac, predsednica opštine Bačka Topola Melinda Kokai-Mernjak, predsednik opštine Beočin Bogdan Cvejić, predsednik beogradske opštine Vračar Branimir Kuzmanović i predsednik gradske opštine Mladenovac Dejan Čokić.

Vladan Vasić kaže da je danas na programu  sesija posvećena načinu finansiranja lokalnih  samouprava.
Najveće rashode švedske opštine imaju u cilju zbrinjavanja starijih osoba, troškovi predškolskog i osnovnog obrazovanja su takodje finansirani iz budzeta opština. Škole su obavezne da nastavu organizuju na jezicima svih nacionalnosti pa tako postoji škola koja nastavu organizuje na 149 jezika.
Opstine 80 % prihoda obezbedjuju samostalno ( porezi, doprinosi, takse, sopstveni prihodi opština), a 20% dolazi od transfera
20 % ukupnog prihoda opština potroši na brigu o starima…

Kako iz Švedske  javlja za Plus radio i Portal Plus online, Vladimir Jovanović, PR Stalne konferencije gradova i opština Srbije,  gostima iz Srbije  govorio je i Hakan Gustafson (direktor SKL internacional- kćerka kompanija svedskog saveza gradova i opština) o značaju učešća Stalne konferencije gradova i opština-SKGO u procesu pristupanja Srbije EU.
Cilj Programa Podrške lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu EU integracija (program koji finansira Kraljevina Švedska, a u okviru koga je poseta organizovana) je da SKGO bude partner Vladi u procesu pregovora 21 pregovaračko poglavlje se odnosi na LS i zato je važno da se lokalne samouprave uključe u proces. Pripremljeno je nekoliko analiza koje se odnose na pregovaračka poglavlja koje bi trebalo da posluže kao oslonac LS tokom procesa pridruživanja ali i o uticaju koji pridruživanje ima na gradove i opštine, pre svega zato što se preko 60% propisa EU odnosi upravo na LS.

Studijska poseta članova Predsedništva SKGO Švedskoj u celosti je finansirana sredstvima programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“ koji finansira Kraljevina Švedska.

Joomla templates by Joomlashine