Posle sprovedene ankete usledio je sastanak tima za sprovođenje Participativnog budžetiranja koji je održan 13.11.2019. godine u Maloj sali Grada Pirota.

Na sastanku su sređivani rezultati sprovedene ankete. Prebrojani su glasovi na anketnim listićima i osvrnulo se na rezultat ankete na sajtu.

Na osnovu utvrđenog ukupnog broja glasova konstatovano je da je najveći broj glasova i to 7.127  dobio predlog Mobilijar za decu kod parka na železničkoj stanici, drugi po broju glasova je predlog Sređivanje parka kod vrtića Crvenkapa sa 3.598 glasova.

Tim za participativno budžetiranje je odlučio da se oba predloga uvrste u nacrt Odluke o budžetu za 2020. godinu kao deo Participativnog budžetiranja za koje je za 2020. godinu namenjeno 1.000.000,00 dinara.

Plan razvoja Grada Pirota 2021–2028.

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine