Povodom nesreće koja se dogodila 23. aprila u kompaniji “Tigar Tyres” usled koje su preminuli radnici Dragan Sokolović, Dejan Mladenović, Miodrag Panić, predsednik Opštine i Opštinsko veće donei su Odluku da 7. 5. 2015. godine, proglasi za Dan žalosti na teritoriji Opštine Pirot. Dan žalosti otpočinje u 00:00 a završava se u 24:00 sata. Na donešenu Odluku primenjuje se Zakon o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Kabinet predsednika Opštine Pirot

 

Dragan Sokolović (1972) , preminuo na Univerzitetskoj klinici u Bohumu u nedelju 26.aprila  u 03.00 h,biće sahranjen u četvrtak, 7.maja u 15 časova na groblju u Tija Bari.

Način obeležavanja Dana žalosti – regulisan je Zakonom (čl. 4. do 10.), i to:

 - Spuštanje zastave na pola koplja

Organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu – dužna su da u vreme dana žalosti – zastavu Republike Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću.

 - Odavanje pošte minutom ćutanja

Svaki poslodavac dužan je da na dan žalosti – omogući zaposlenima da u isto vreme, minutom ćutanja, odaju poštu nastradalim ljudima u nesreći zbog koje je dan žalosti proglašen.

  - Medijsko informisanje i sećanje

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije – dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti:

 - emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
 - obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
 - umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
 - usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

Novinsko-izdavačke organizacije (koje izdaju dnevne novine) dužne su da na dan žalosti svoje listove odštampaju u crnoj boji, navodeći na prvoj strani odluku o proglašenju dana žalosti i proglašenju njegovog obeležavanja.

Obeležavanje dana žalosti u obrazovnim ustanovama

 - U obrazovnim ustanovama dan žalosti obeležava se – minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se danu žalosti.

Obeležavanje dana žalosti u ustanovama kulture

 - Muzeji, pozorišta, bioskopi, organizacije koje imaju muzičko-scenske programe, arhive i druge ustanove u oblasti kulture – obavezni su da svoje programe prilagode danu žalosti.

 

 

 

Izrada plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine