9. decembra, u skupštinskoj sali Gradske uprave, održana je sednica Gradskog veća, sa 8 tačaka dnevnog reda, koje su jednoglasno usvojene.

Prva i svakako najbitnija, bila je Utvrdjivanje predloga Odluke o Budžetu grada Pirota za narednu godinu, Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva.

Kako je rekao Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, planirani Budžet za 2021. iznosi milijardu osamsto šesnaest miliona dinara i biće veći za 6,19 procenata u odnosu na budžeti iz 2020.  Ambiciozno u ovom trenutku, ali i logično u odnosu na ostvarenje budžeta iz 2020.godine. Još jedan od razloga je i nada da će drugi deo godine biti bolji u odnosu na prvu polovinu 2021.u toku koje se očekuje stabilizacija u vezi sa pandemijom korona virusa.

Budžet za narednu godinu biće programski, što znači da će sve stavke iz budžeta biti sumirane u odredjene programe. Grad Pirot je sa Stalnom konferencijom gradova i opština definisao 17 programa koji će se finansirati iz Budžeta.

Vasić je objasnio koji su sve to programi definisani u budžetu i kolika sredstva su opredeljena za njih.

Više od 300 miliona dinara opredeljeno je za investicije, u koje se ubraja i deo predvidjan za urbanizam, uredjenje i održavanja gradske infrastrukture. Za početak izgradjnje Otvorenog plivačkog bazena odvojeno je milion eura.

Pored ovoga, većnici su usvojili Odluku o odredjivanju pravaca pružanja državnih puteva kroz naseljena mesta na treritoriji grada, Odluku iz imovinsko pravne oblasti, Statuta Apotekarske ustanove Pirot, kao i Odluku o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Pirota.

Razmatrala se i Odluka donošenja Programa za rad Saveta za bezbednost saobraćaja za 2021.godinu kao i Zaključka o usvajanju Operativnog plana Mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou grada u drugoj fazi.

Sednica Skupštine grada zakazana je za petak, 11.decembra, od 10 sati u Domu kulture.

Izvor: PlusOnline

 

Izrada plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine