U skladu sa Odlukom o proglašavanju vanrednog stanja Predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, Gradski štab za vanredne situacije grada Pirota, u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije COVID 19 , na osnovu člana 41. stav 3 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (,,Sl. Glasnik RS‘‘ br. 87/2018), na sednici održanoj dana 16.03.2020 godine, doneo je sledeće naredbe:​Na linijama gradsko – prigradskog saobraćaja na teritoriji grada Pirota, ukidaju se svi đački polasci i redukuje se određeni broj među polazaka, uz usaglašavanje sa resornim Odeljenjem Gradske uprave za poslove saobraćaja i overavanje novih redova vožnje.
​Prevoznici koji obavljaju gradsko – prigradski prevoz su dužni da vrše svakodnevnu dezinfekciju vozila, i da se u vozilima poseduju dezinfekciona sredtsva.
​Inspekcijski nadzor nad primenom gore navedenih mera vršiće saobraćajna i komunalna inskecija Gradske uprave.​Ograničava se radno vreme svih ugostiteljskih objekata (noćnih barova, restorana, kafića, barova, kafana, ćevabdžinica, picerija, poslastičarnica i ostalih ugostiteljskih obejekata), i objekata za zabavu i igara na sreću na vremenski period od 10 do 20 časova svakog dana.
​U navednim ugostiteljskim objektima tokom navedenog radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše 50 lica.
​Za nepoštovanje gore navedenih mera primenjivaće se sledeće kaznene odredbe:
​- za pravna lica novčana kazna od 150.000,00 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu 25.000,00 dinara,
​- za preduzetnike novčana kazna od 75.000,00 dinara.


​Prekida se rad predškolske ustanove ,,Čika Jova Zmaj‘‘ Pirot.Prekida se rad svih javnih i privatnih sportskih objekata na teritoriji grada Pirota.

U cilju što boljeg organizovanja pomoći najstarijim sugrađanima, u roku od dva dana od dana donošenja ove naredbe u Gradskoj upravi grada organizovati CALL centar sa minimum dve otvorene telefonske linije i formirati operativni tim koji će obezbediti volontere i koordinisati aktivnosti istih za što bolje snabdevanje najugoženijih kategorija lica.Nalaže se Gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Pirot, da omoguće zaposlenima da obavljaju rad od kuće i to:
​- hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina,
​- trudnicama,
​- kao i majkama, roditeljima, odnosno starateljima maloletne dece do 12 godina.

Ustanove kulture dužne su da obezbede minimum procesa rada.

Ove naredbe stupaju na snagu danom donošenja i iste objaviti u Službenom listu grada Niša.

Sve propisane naredbe potpisao je komandant Štaba za vanredne situacije, mr Vladan Vasić.. mart 2020.godine​

 

Plan detaljne regulacije „Poslovna infrastruktura - deo logističkog centra“ - Pirot

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Joomla templates by Joomlashine