JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI

Grad Pirot raspisuje javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi. kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, čija je realizacija predviđena u godini za koju se konkurs raspisuje.
Sredstva namenjena za finansiranje projekata u kulturi, a koji će se realizovati u 2020.godini,u iznosu od 1.500.000 dinara, obezbeđena su u budžetu Grada Pirota.


Grad Pirot će finansirati projekte iz sledećih kulturnih oblasti: književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo); 2. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); 3. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura; 4. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); 5. umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); 6. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo; 7. manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo; 8. digitalno stvaralaštvo i multimediji; 9. ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.); 10. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem; 11. bibliotečko-informacione delatnosti; 12. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi; 13. menadžment u kulturi; 14. promocija pirotskog kulturnog leta.

Konkurs je otvoren 14. januara i trajaće do 30. aprila.

JAVNI КONКURS ZA DODELU  SREDSTAVA CRКVAMA I VERSКIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA / PROJEКATA U 2020. GODINI

Na osnovu Odluke o budžetu Grada Pirota za 2020. godinu i Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Grada Pirota, ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Grada Pirota za 2020. godinu iznosi 5.000.000 dinara.

Sredstva namenjena crkvama i verskim zajednicama na osnovu ovog Javnog konkursa mogu da se koriste za: tekuće popravke i održavanje, projekte adaptacije, projekte izgradnje i rekonstrukcije, organizovanje crkvenih manifestacija (obeležavanje tradicionalnih godišnjica) i  izdavačku i naučnu delatnost.

Pravo na podnošenje prijave na javni konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica imaju crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji  grada Pirota.

Konkurs je otvoren do 21. februara 2020. godine.

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U OKVIRU “BOŽIĆNE ŠKOLE 2020”

Programske aktivnosti: Podrška predškolskom i školskom sportu u 2020. godini Oblast sporta: 9- obezbeđivanje adekvatnog sportsko zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih

Javni poziv se odnosi na programe koji su besplatni za decu i omladinu i sadrže sportsko rekreativne aktivnosti u okviru „Božićne škole 2020" koju realizuje Sportski centar Pirot. Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta po ovom javnom pozivu iznosi 1.400.000 dinara.

 Konkurs je otvoren do 22. januara

JAVNI КONКURS  ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA / PROJEКATA КOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA PIROTA U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA

Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti zaštite zdravlja iz budžeta Grada Pirota u 2020. godini iznosi 700.000 dinara.

Sredstva namenjena udruženjima građana po ovom konkursu dodeljuju se za realizaciju programa/projekta koje se bave pitanjima od javnog interesa za lokalnu zajednicu u oblasti zaštite zdravlja.

Konkurs je otvoren do 30.11.2020. godine

JAVNI КONКURS  ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEКATA КOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRADJANA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA PIROTA „BOŽIĆNA ŠКOLA 2020."

Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja po ovom konkursu iznosi 420.000 dinara.

Konkurs je otvoren do 22. januara

JAVNI КONКURS  ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA / PROJEКATA ZA REALIZACIJU LOКALNOG PLANA AКCIJE ZA DECU PIROTA

Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu Pirota iz budžeta Grada Pirota u 2020 . godini iznosi 2.500.000 dinara.

Sredstva namenjena udruženjima građana po ovom konkursu dodeljuju se za realizaciju programa/projekta koje se bave sledećim pitanjima od javnog interesa za lokalnu zajednicu:  smanjenje siromaštva kod dece,  kvalitetno obrazovanje za svu decu,  bolje zdravlje za svu decu, unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, zaštita prava dece bez roditeljskog staranja,  zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja.

Konkurs je otvoren do 28. februara

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA ŠКOLSКU 2019/2020. GODINU

Grad Pirot raspisuje honkurs za dadelu 15 stipendija za školsku 2019/2020. godinu. Stipendije će se dodeliti isključivo studentima koji  se školuju za zanimanja, koja su deficitarna na osnovu evidencije Nacianalne službe za zapošljavanje i utvrđenih potreba u preduzećima i ustanovama na području grada Pirota, kao i studentima iz porodica korisniha novčane socijalne pomoći kad Centra za socijalni rad. Grad Pirot će dodeliti stipendije studentima koji se školuju za sledeća deficitarna zanimanja: inženjer geodezije; inženjer mašinstva; inženjer elektrotehnike za energetiku; inženjer organizacionih nauka; defektolog oligofrenolog; organizator ugostiteljsko-hotelijerskog poslovanja.

Stipendije za školsku 2019/2020. godinu isplaćuju se u trajanju od 10 meseci počev od marta 2020. godine u mesečnom iznosu od 9.000 dinara.

Konkurs je otvoren do 24. januara

Prijave na Кonkurs podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Pirota www.pirot.rs.

Detalje o svim ovim konkursima i javnim pozivima možete naći na portalu Gradske uprave Pirot LINK

Izvor: Plusonline

 

Plan detaljne regulacije „Poslovna infrastruktura - deo logističkog centra“ - Pirot

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Joomla templates by Joomlashine