Сертификована општина са повољним пословним окружењем

У Одсеку за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту остварују се поред права дефинисаних Законом о финансијској подршци породици са децом која се примењују у целој Републици (дечији додатак, родитељски додатак, накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју) и додатна права из те области на основу Одлука Града која се финансирају из буџета Града Пирота.


Према речима Нинослава Ћирића, члана Градског већа  за демографску политику из Буџета града на годишњем нивоу издваја се око 60 милиона динара за 15 мера популационе политике, које подразумевају директне пронаталне мере, али и друге мере у циљу побољшања положаја и квалитета живота породица са децом.
Надица Адамовић, шеф Одсека друштвене бриге о деци  посебно је, у аудио изјави,  објаснила ново право из ове области. Реч је о новчаној помоћи за новородјену децу чији родитељи живе на селу. 
Пројектом Адаптације, реконструкције и проширења Вртића “Првомајски цвет” конкурисаће се за средства у износу од близу 27 милиона динара, која су извојена у Фонду за демографску политику.
Професорка  Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику средином маја посетиће Пирот којом приликом ће на јавној трибини презентовати мере демографске политике на националном нивоу.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine