Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Статут града Пирота донет на седници Скупштине града 22.03.2019. године, објављен у

Службеном листу града Ниша, бр.20 од 25. марта 2019. године, који је ступио на

снагу 02. априла 2019. године.

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine