Сертификована општина са повољним пословним окружењем

На основу члана 191 став 1 Устава Републике Србије (,, Сл.гласник РС” бр.98/06), члана 20 став 1 тачка 14а Закона о

територијалној организацији Републике Србије (,,Сл.гласник РС" бр.129/07...18/16) и члана 32 став 1 тачка 1 Закона

о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" бр.129/07), Скупштина општине Пирот, на седници одржаној 16.05.2016. године,

донела је Статут града Пирота

Нацрт новог Статута града Пирота

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine