Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Обрасци Локалне пореске администрације 

 
 

Обавештење пореским обвезницима за приступ Јединственом информационом систему

 

Захтев за отварање корисничког налога

 

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

  ппи-1 за пореске обвезнике који воде пословне књиге
  Прилог 1 уз образац ппи-1
  Подприлог уз прилог 1
  Прилог 2 уз образац ппи-1
  ппи-2 - за пореске обвезнике који не воде пословне књиге
  Документација за пријаву пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
  Правилник о начину подношења ПП
  Правилник о обрасцима ПП за порез на имовину
  Захтев за издавање уверења за обвезнике који воде пословне књиге
  Захтев за издавање уверења за обвезнике који не воде пословне књиге
  Захтев за прекњижавање - повраћај
  Захтев за престанак обавезе плаћања пореза на имовину обвезника који не воде псоловне књиге
  Пријава за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
  Контролна листа - Канцеларијска контрола
  Контролна листа - Теренска контрола

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine