Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Назив документа

Српски

Енглески

Стратегија безбедности саобраћаја  
Информациони меморандум
Стратешки акциони план општине Пирот
Стратегија развоја ГИС општине Пирот  
Локални акциони план запошљавања 2021-2023  
Локални план акције за децу Пирота - 2019. - 2024. година  
Програм заштите животне средине Града Пирота (ЛЕАП)  

Локални план управљања отпадом Града Пирота

 
Joomla templates by Joomlashine