Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Назив документа

Српски

Енглески

Одлука о усвајању извештаја о спровођењу Средњорочног

плана града Пирота за период од 2022. до 2024. године

 
Стратегија безбедности саобраћаја  
Информациони меморандум
Стратешки акциони план општине Пирот
Стратегија развоја ГИС општине Пирот  
Локални акциони план запошљавања 2021-2023  
Локални план акције за децу Пирота - 2019. - 2024. година  
Програм заштите животне средине Града Пирота (ЛЕАП)  

Локални план управљања отпадом Града Пирота

 

Локални акциони план за родну равноправност града Пирота од 2022. – 2024. године

 
Joomla templates by Joomlashine