Сертификована општина са повољним пословним окружењем

На подручји Општине Пирот у сваком сеоском насељу месна заједница носи назив насељеног места (села), и ту спадају следеће месне заједнице:

1. МЗ "Гњилан" - село Гњилан
2. МЗ "Барје Чифлик" - село Барје Чифлик
3. МЗ "Расница" - село Расница
4. МЗ "Сиња Глава" - село Сиња Глава
5. МЗ "Пасјач" -село Пасјач
6. МЗ "Блато" - село Блато
7. МЗ "Костур" - село Костур
8. МЗ "Велики Суводол" - село Велики Суводол
9. МЗ "Мали Суводол" - село Мали Суводол
10. МЗ "Понор" - село Понор
11. МЗ "Присјан" - село Присјан
12. МЗ "Камик" - село Камик
13. МЗ "Држина" - село Држинa
14. МЗ "Петровац" - село Петровац
15. МЗ "Војнеговац" - село Војнеговац
16. МЗ "Суково" - село Суково
17. МЗ "Јалботина" -село Јалботина
18. МЗ "Горња Држина" - село Горња Држина
19. МЗ "Власи" - село Власи
20. МЗ "Бело Поље" _ село Бело Поље
21. МЗ "Чиниглавци" - село Чиниглавци
22. МЗ "Градиште" - село Градиште
23. МЗ "Срећковац" - село Срећковац
24. МЗ "Планиница" - село Планиница
25. МЗ "Крупац" - село Крупац
26. МЗ "Велико Село" - село Велико Село
27. МЗ "Велики Јовановац" - село Велики Јовановац
28. МЗ "Мали Јовановац" - село Мали Јовановац
29. МЗ "Трњана" - село Трњана
30. МЗ "Пољска Ржана" - село Пољска Ржана
31. МЗ "Бериловац" - село Бериловац
32. МЗ "Извор" - село Извор
33. МЗ "Градашница" - село Градашница
34. МЗ "Нишор" - село Нишор
35. МЗ "Добри До" - село Добри До
36. МЗ "Покровеник" - село Покровеник
37. МЗ "Копривштица" - село Копривштица
38. МЗ "Гостуша" - село Гостуша
39. МЗ "Паклештица" - село Паклештица
40. МЗ "Велика Лукања" - село Велика Лукања
41. МЗ "Бела" - село Бела
42. МЗ "Височка Ржана" -село Височка Ржана
43. МЗ "Славиња" -село Славиња
44. МЗ "Росомач" -село Росомач
45. МЗ "Рсовци" -село Рсовци
46. МЗ "Јеловица" - село Јеловица
47. МЗ "Дојкинци" - село Дојкинци
48. МЗ "Брлог" - село Брлог
49. МЗ "Темска" - село Темска
50. МЗ "Куманово" - село Куманово
51. МЗ "Рудиње" - село Рудиње
52. МЗ "Рагодеш" - село Рагодеш
53. МЗ "Топли До" - село Топли До
54. МЗ "Засковци" - село Засковци
55. МЗ "Церова" - село Церова
56. МЗ "Шугрин" - село Шугрин
57. МЗ "Мирковци" - село Мирковци
58. МЗ "Базовик" - село Базовик
59. МЗ "Орља" - село Орља
60. МЗ "Црноклиште" - село Црноклиште
61. МЗ "Осмаково" - село Осмаково
62. МЗ "Враниште" - село Враниште
63. МЗ "Станичење" - село Станичење
64. МЗ "Сопот" - село Сопот
65. МЗ "Ореовица" - село Ореовица
66. МЗ "Црвенчево" - село Црвенчево
67. МЗ "Обреновац" - село Обреновац
68. МЗ "Милојковац" - село Милојковац
69. MЗ  "Басара" - село Басара
70. МЗ "Беровица" - село Беровица
71. МЗ "Церев Дел" - село Церев Дел
                            
У граду Пироту месне заједнице су:

1. МЗ "Нова мала" – Хајдук Вељка сем броја 80 до 138, Војводе Путника, Зеленгорска, Ратарска, Космајска, Падеж, Моравска, Рогоз, Мамушница, Лужничка, Кавак, Црни врх, Југ Богданова, Дринска, Балканска, Солунска, 37. дивизије, Божурато, Шумски расадник и  Присјански пут до аутопута.

2. МЗ "Барје" – Вука Пантелића, Предрага Бошковића, Драгољуба Миленковића,Народних хероја од броја 1 до 59 и од броја 76 до краја, Омладинских бригада од броја 22 до краја и од 31 до краја, Првог маја, Благоја Костића, Козарачка од броја 111 до 193 и од броја 64 до 94, Боре Станковића, Милентија Поповића, Живојина Николића Брке, Книнска, Светогорска, Стевана Сремца, Хаџи Нешина, Драгољуба Миленковића од броја 54 до краја и од број 23 до краја.

3. МЗ "Танаско Рајић" - Српских владара од броја 112 до краја и од броја 203 до краја, Момчила Милутиновића, МајораТепића, Краљевића Марка, Церска, Синише Николајевића, Нушићева, Козарачка од броја 96 до 168 и од броја 195 до краја, Победе, 1300 каплара, Носиоца албанских споменица, Царибродска, Танаска Рајића, Гаврила Принципа, Колубарска, Милана Ракића, Партизанска, Трећи пук, Војислава Илића.

4. МЗ "Осми септембар" - Новосадаска, Данила Киша, Ћирила и Методија, Далматинска, Бранка Радичевића, Вука Караџића,Српских владара од броја 76 до 110 и од броја 61 до 201, Миливоја Манића, Чика Јове Змаја, Сењска, Косте Абрашевића, Нишавска, 46.дивизије, Стевана Мокрањца, Ивана Горана Ковачића, Јована Цвијића, 8. септембар, Саве Ковачевића од броја 68 до краја..

5. МЗ " Кале" - Војводе Степе, Јеврејска, Вуковарска, Омладинских бригада од броја 2 до 20 и од броја 1 до 29, Козарачка од броја 2 до 62 и од броја 1 до 109, Иве Андрића, Лава Толстоја, Народних хероја од броја 2 до 74, Молијерова, Алексе  Шантића, Радоја Домановића, Војводе Момчила, Јанка Веселиновића, Тихомира Ђорђевића, Војводе Мишића, Понорска, Лазе Лазаревића, М.Велимировића, Српских владара од броја 2 до 74 и од броја 1 до 59.

6. МЗ "Славонија" - Кљаза Милоша, Славонска, Николе Тесле, Саве Ковачевића од броја 2 до 66 и од броја 1 до 73 , Мајора Гавриловића, Драгошева, Трг слободе, Његошева, Доситејева, Кеј,

7. МЗ "Тија Бара" - Дечанска, Синђелићева, Призренска, Трг Карађорђа, Николе Пашића од броја 2 до 150 и од броја 1 до 107, Београдска, Браће Даскаловића, Павла Крстића, Кнеза Лазара, Трг републике, Милорада Манчића, Саве Немањића, Паје Јовановића, Косовска и Нишка.

8. МЗ "Станица" - Капетана Карановића од броја 24 до краја и од броја 17 до 93, Шести колосек, Сремска, Видовданска, Девет Југовића, Царице Милице, Милана Недељковића Пироћанца, Шађине воденице, Крфска и Провалија.

9. МЗ "Бег башта" - Радничка, Ђуре Ђаковића, Железничка станица, Железничка колонија, 22. дивизије, Димитрија Туцовића, Занатлијска, Светозара Милетића, Николе Пашића од броја 152 до краја и од броја 109 до краја, Капетана Карановића од броја 2 до 22 и од 1 до 15.

10. МЗ "Радин до" - Јоргована, Хризантеме, Нарциса, Књажевачка, Жуково, Гладиоле, Рузмарина, Цикламе, Лукањска, Капетана Карановића од броја 95 до краја и Каранфила.

11. МЗ "Бериловска капија" -  Ђуре Даничића, Бабички одред, Јерине Николић, Подгоричка, Јосифа Панчића, Нишавски одред од броја 1 до краја, Милована Глишића, Сутјеска, Сарајевска, В.Вучковића, Петра Кочића, Исидоре Секулић, Цетињска, Обилићева, Цара Душана, Стојана Миладиновића и Ћилимарска.

12. МЗ "Тигрово насеље" - 7. јули, Таковска, Устаничка, Светозара Марковића, Крагујевачки октобар, Максима Горког, Нишавски одред од броја 2 до краја, Бошка Бухе, Филипа Вишњића, Јована Скерлића и  Михајла Пупина.

13. МЗ "Прчевац" - Височки пут, Патраска, Проте Матеје, Ђуре Јакшића, Видличка од броја 1 до 87, Миџорска, Добродолска, Градашнички пут до улице Сврљишки одред и Сврљишки одред.

14. МЗ "Ђерам" - Бериловачки пут, Револуционарних синдиката, Видличка од броја 89 до краја, Ђерам, Фрушкогорска, Авалска, Копаоничка, Басарски камен, Виноградска, Јастребачка и Златиборска.

15. МЗ "Нови Завој" - 26. фебруар, 27. фебруар, 4. јул, 9. мај, Градашнички пут, Немањина, Пиротски партизански одред, Пиротска, Ратка Чучуровића, Старине Новака, Васе Пелагића, Старопланинска, Љубе Давидовића и  Метиљавица.

16. МЗ "Нова болница" - Прва улица лева страна, Друга, Трећа, Четврта, Пета, Шеста, Седма, Осма, Девета и Десета улица лева страна .  

17. МЗ "Расадник" - Дунавска, Гробљанска, Хајдук Вељка од броја 80 до броја 138, Савска, Тимочка, Расадничка и 8. март.
                            
18. МЗ "Присјанско насеље" - Расничка, Камичка, Бабина бара и део улице Присјански пут од аутопута према Божурату, са леве и десне стране.

Joomla templates by Joomlashine