Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Ради обављања појединих послова градске управе, пре свега матичних послова, послова издавање извода и уверења из матичних књига, оверу потписа, преписа и рукописа, представљање општинског органа на терену, у саставу Одељења за општу управу образују се месне канцеларије.


    Месне канцеларије се образују за следећа матична подручја:

 • У Блату за насељена места: Блато, Костур, Понор, Велики Суводол и Мали Суводол
 • У  Расници за насељена места: Расница, Сиња Глава и Пасјач
 • У  Нишору за насељена места: Нишор, Покровеник, Копривштица, Добри До, Гостуша, Паклештица, Бела и Велика Лукања,
 • У Височкој Ржани за насељена места: Височка Ржана, Славиња, Росомач, Рсовци, Брлог, Дојкинци и Јеловица,
 • У Темској за насељена места: Темска, Рудиње, Рагодеш, Куманово,Топли До и Засковци,
 • У Церови за насељена места: Церова, Шугрин и Мирковци, Базовик и Орља
 • У Црноклишту за насељена места: Црноклиште, Враниште, Осмаково и Црвенчево,
 • У Станичењу за насељено место: Станичење,
 • У Петровцу за насељено место: Петровац и Војнеговац, Држина, Присјан, Камик, Церев Дел и Беровица
 • У Трњани за насељена места: Трњана, Велики Јовановац и Пољска Ржана,
 • У Крупцу за насељена места: Крупац, Велико село, Мали Јовановац и Басара,
 • У Сукову за насељена места: Суково, Горња Држина, Власи и Јалботина,Чиниглавци, Срећковац, Обреновац, Милојковац, Планиница и Градиште


  Послове месних канцеларија врше матичари одређеног матичног подручја.

   Контакт подаци за матичаре:

 • Месна канцеларија Петровац, тел. 76-156. Матичар Минчић Дејан
 • Месна канцеларија Суково, тел. 76-132. Матичар Цолић Бојан
 • Месна канцеларија Трњана, тел. 2383-390. Матичар Дејан Ћирић
 • Месна канцеларија Крупац, тел. 2688-226. Матичар Ђорђевић Слободан
 • Месна канцеларија Височка Ржана, тел. 2353-005. Матичар Ранчић Мирослав
 • Месна канцеларија Нишор, тел. 377-458. Матичар Ранчић Мирослав
 • Месна канцеларија Темска, тел. 371-588. Матичар Минчић Дејан
 • Месна канцеларија Станичење, тел. 375-514. Матичар Младеновић Драган
 • Месна канцеларија Црноклиште, тел. 370-718. Матичар Младеновић Драган
 • Месна канцеларија Церова, тел. 375-044. Матичар Петковић Божидар
 • Месна канцеларија Расница, тел. 2338-625. Матичар Дејан Ћирић
 • Месна канцеларија Блато, тел. 372-395. Матичар Слободан Петровић

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine