Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Одлука о организацији градске Управе града Пирота
Измена и допуна Одлуке о организацији Градске управе
Одлука о месним заједницама
Одлука о матичним подручјима на територији града Пирота                                                            
Пословник Скупштине града Пирота
Правилник о безбедности ИКТ система Града Пирота
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у градској Управи града Пирота
Одлука о измени Одлуке о формирању Савета за безбедност саобраћаја града Пирот - 27.04.2015.

Одлука о измени и допуни Одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације

Јавног предузећа "Радио Пирот" - 29.04.2015.

Одлука о проглашењу Дана жалости - 05.05.2015.

Одлука о максималном броју запослених

Елаборат о оправданости за пројекте економског развоја – објекат у функцији

реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој

Решење - Привремени заступник

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града пирота

Одлука о критеријумима и поступку доделе средстава из будзета Града Пирота за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса

Процена ризика од катастрофа града Пирота

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine