Сертификована општина са повољним пословним окружењем

У Одсеку за општу управу, у складу са Законом о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС бр. 104/2009 и 99/2011) , до закључења бирачког списка, обављају се следећи послови:

• Упис у бирачки списак
• Брисање из бирачког списка
• Измена, допуна и исправка бирачког списка
• Издавање потврде о изборном праву


Почев од дана после расписивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка може се вршити
• Уписивање податка да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, односно према месту боравишта у иностранству.

Потребна документација:
Лична карта или одговарајућа исправа о чињеници која се доказује

Место набавке обрасца:
Шалтер информација или канцеларија 3 - Јединствено управно место

Таксе за решење о упису, брисању, измени, допуни, исправци бирачког списка и издавање потврде о изборном праву се не наплаћују

Место решавања предмета:
Канцеларија 3 у згради Општине – решење о упису, брисању и промени бирачког списка се доноси у року од 24 часа од дана предаје захтева, а потврда о изборном праву се издаје одмах по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном од  07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-568
Факс: 010/313-901

Проверу да ли сте уписани у бирачки списак можете извршити лично у канцеларији 3.

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine