Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Одсек за послове душтвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту Градске управе Пирот објавио је обавештења која се тичу корисника права на дечији додатак (по Закону о финансијској подршци породици са децом) и корисника права на новчану помоћ за треће дете у породици и новчану помоћ самохраним родитељима (по Одлуци Скупштине града Пирота).

Законом о финансијској подршци породици са децом прописано је да дечији додатак припада детету до навршених 19 година живота, уколико се у својству редовног ученика налази на школовању (што подразумева образовање у основној и средњој школи). Како је почела нова школска 2017/2018 година, корисници права на дечији додатак су у обавези да доставе школске потврде о редовном школовању за децу школског узраста у Градски услужни центар на шалтере 12 и 13, најкасније до 31. октобра.

Уз школске потврде треба доставити на увид личну карту корисника.

С обзиром да је почела нова школска 2017/2018 година, обавештавају се корисници права на новчану помоћ за треће дете у породици и права на новчану помоћ самохраним родитељима по Одлуци Скупштине Града Пирота, да су у обавези да доставе школске потврде о редовном школовању за треће дете у породици и за децу самохраних родитеља која су школског узраста, јер је то један од услова за остваривање поменутих права.
Школске потврде треба доставити у Градски услужни центар на шалтере 12 и 13, најкасније до 31. октобра.

Уз школске потврде треба приложити на увид личну карту корисника и решења о поменутим правима због евидентирања података.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine