Сертификована општина са повољним пословним окружењем

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07) и члана 29. Статута општине Пирот (“Службени лист града Ниша” бр 11/08), Скупштина општине Пирот, на седници одржаној 18.12.2012. године, донела је ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 2013. ГОДИНУ.

Прилози:
Pristupiti ovom URL-u (http://www.pirot.rs/downloads/budzet/2013/odluka_o_budzetu_za_2013.pdf)Одлука[Одлука о Буџету за 2013. годину]421 kB
Pristupiti ovom URL-u (http://www.pirot.rs/downloads/budzet/2013/obrazlozenje_budzeta.pdf)Образложење[Образложење буџета]163 kB
Pristupiti ovom URL-u (http://www.pirot.rs/downloads/budzet/2013/obrazlozenje_programskog_budzeta.pdf)Образложење програмског буџета[Образложење програмског буџета]307 kB
Joomla templates by Joomlashine