Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност на Програм мера и подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја града Пирота који је недавно усвојен на седници Скупштине града. На овај начин створени су услови за објављивање конкурса у којем ће се за сваку меру прецизирати – прихватљиве инвестиције, рокови за подношење захтева, висина подстицаја, као и потребна документација. Захваљујући разумевању града Пирота и вођењу адекватне аграрне политике и ове године за развој пољопривреде Пирота издвојено је 56 милиона динара.

Од укупног износа за директна плаћања намењена су средства у износу од 3 милиона динара, за кредитну подршку 700.000, за подстицај и реализацију мера руралног развоја 51 милион и за посебне подстицаје милион и триста хиљада динара.

Највише средстава издвојено је за подстицај и реализацију мера руралног развоја. Поред осталог овим средствима су планиране инвестиције у физичку имовину газдинстава за шта је опредељено 42,5 милиона динара. За подстицаје за управљање ризицима планирано је 4,5 милиона динара. За унапређење економских активности на селу, кроз подршку непољопривредних делатности, издвојена су, као и прошле године, 3 милиона динара. За економске активности у циљу постизања конкурентности, као што је додавање вредности кроз прераду, сертификација система безбедности квалитета хране органских производа и производа за ознаком географског порекла опредељено је милион динара.

За информативне активности, посете сајмова, изложби и других пољопривредних манифестација планирано је милион и триста хиљада динара.

Припрема конкурса је у току и, највероватније, почетком априла требало би да буде објављен. 

Извор: Пиротске вести

Joomla templates by Joomlashine