Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Седница Скупштине града Пирота заказана је за петак, 10.12.2021. године. 

Пред одборницима локалног парламента наћи ће се Одлука о Буџету града Пирота за 2022. годину и Кадровски план Градске управе, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Пирота за 2022. годину. 

Такође, на дневном реду су и следеће тачке:

- Доношење Одлуке о усвајању Плана генералне регулације "Суково";

- Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о доприносима за уређивање грађевинског земљишта;

- Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу на територији града Пирота;

- Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Пирота;

- Доношење Одлука из имовинско правне области;

- Доношење Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2022.-2026. године;

- Давање сагласности на измену Плана и Програма пословања Јавног предузећа "Комуналац" Пирот за 2021. годину;

- Разрешења и именовања;

- Одборничка питања.

Седница ће бити одржана у сали Дома културе Пирот са почетком у 10 часова.

Седници Скупштине претходи седница Градског већа која ће бити одржана у четвртак, 09.12.2021. године. 

Извор: Плусонлине

Joomla templates by Joomlashine