Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Почетком ове године потписан је Јавни уговор о јавно – приватном партнерству за услуге реконструкције и одржавања система јавног осветљења између града Пирота и групе понуђача као приватног партнера. Са даном потписивања уговора почели су да теку рокови за реализацију одређених послова. Извршење Уговора је подељено у више фаза. Прва фаза је припремни период, затим следи фаза уградње светиљки, и на крају период гарантовања, када приватни партнер управља целокупним системом, и остварује гарантоване уштеде изјавио је за Пиротске вести, Бојан Ивковић, енергетски менаџер града Пирота. Ивковић, поред осталог, каже да је значајну донацију у овом послу пружила Европска банка за обнову и развој ангажујући своје експерте за логистичку помоћ.

“У овом тренутку смо на крају припремне фазе, припремног периода који обухвата послове у домену нормативе, оснивања посебног друштва за посебне намене, израду пројектне документације и прибављања неопходних дозвола. Након завршетка овог периода креће период имплементације, односно сама реконструкција система. Основни мотив  градске управе јесте, пре свега, уштеда енергије која се постиже уградњом енергетски ефикасних светиљки, а самим тим, пошто се уграђују светиљке новије генерације, подиже се и квалитет самог осветљења. На страни приватног партнера мотив је да својим улагањем у посао који је исплатив заради за пружање своје услуге”- каже Ивковић.

Једна од карактеристика јавних уговора јесте да након истека уговора опрема, у овом случају јавна расвета, остаје у власништву јавног партнера, односно града Пирота.

“После истека периода трајања уговора од 12 година град Пирот преузима опрему, односно јавну расвету и преузима обавезу одржавања. Ако град правилно одржава расвету она може трајати, бити функционална и да доноси жељене уштеде. Инвестиција приватног партнера износи око милион и триста хиљада евра. Та пројекција трошкова, коју је приватни партнер дефинисао, поклапа се са пројекцијом коју смо ми радили у самом поступку припреме јавно приватног партнерства где је нама партнер била Европска банка за обнову и развој пружајући комплетну логистичку подршку”. каже Ивковић.

С обзиром да према концепту јавно- приватног партнерства капитал улаже приватни партнер једна од предности јесте град Пирот на такав начин ослобађа своја средства за улагање у секторе који не би могли да се финансирају из других извора, или где не постоји интересовање од стране приватног партнера, што је изузетан бенефит.

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine