Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Граду Пироту одобрена су средства за реализацију пројекта "Центар за помоћ и подршку породици" у оквиру јавног позива програма Сwисс ПРО за подршку локалним самоуправама за спровођење услуга социјалне заштите као одговор на последице ковида 19.

Овај пројекат реализоваће се у партнерству са Центром за социјални рад Пирот. У наредном периоду очекује се потписивање уговора.

Пројекат обухвата увођење саветодавно-терапеутске и социјално-едукативне услуге у виду помоћи појединцима и породицама у кризи, које ће допринети побољшању менталног здравља кроз превазилажење психосоцијалних препрека и боље интегрисање у заједници. Успостављени инфо телефон ће пружати информације о правима из области социјалне заштите.

У оквиру овог пројекта реализоваће се:

Успостављање центра за помоћ и подршку породици што подразумева опремање самог центра и индивидуални и групни рад са породицом.

Трајање пројекта је десет месеци, са активним пружањем услуге социјалне заштите од осам месеци. 

Након завршетка пројекта настојаће се да успостављени Центар за помоћ и подршку породици настави са радом, односно да ова социјална услуга буде пружана од стране Центра за социјални рад Пирот као услуга која ће бити доступна свим грађанима. 

Извор: Плусонлине

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine