Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Последња седница Скупштине града у овој години биће одржана, по традицији, 28. децембра. Седница почиње у 10 часова у сали Дома културе.

Пред одборицима ће се наћи давање сагласности на Програме пословања јавних предузећа за 2021. годину, као и давање сагласности на планове и програме рада са финансијским плановима за 2021. годину установа културе, ПУ “Чика Јова Змај”, Туристичке организације, Спортског центра, Црвеног крста и Центра за социјални рад.

На дневном реду су и Решење о давању сагласности на коначни нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције и одржавања система јавног осветљења на територији града Пирота, Одлука о конверзији потраживања у удео града Пирота у капиталу Привредног друштва “Симпо” а.д. Врање по основу изворних јавних прихода, одлуке из имовинско правне области, Одлука о измени одлуке о платама, накнадама и другим примањима изборних, именованих и постављених лица, накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине града Пирота, Одлука о реализацији буџета у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2021. годину. Ту су и доношење Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града Пирота за 2020. годину и доношење Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП “Комуналац” за 2020.годину.

На крају седнице биће разрешења и именовања и одборничка питања.

Седници Скупштине града претходи седница Градског већа која ће бити одржана у петак, 25. децембра у 10 часова у сали Скупштине града.

Извор: ПлусОнлине

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine