Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Одлуком о признањима „Свети Сава“, за постигнуте резултате у васпитно образовном раду у предшколском, основном и средњем образовању за 2020. годину, утврђена су признања, услови, и начин њиховог додељивања као и права која носиоцима ових признања припадају.

Награда се додељује у виду признања:

- "Свети Сава” са златником

- "Свети Сава” са сребрењаком

- Диплома

Предлог за доделу признања могу да поднесу предшколска установа, школе и струковна удружења просветних радника. Предлози се подносе у писменој форми и уз свеобухватно образложење и овереним прилозима о постигнутим резултатима, а у складу са Правилником о мерилима вредновања и рангирања постигнућа запослених у предшколском, основном и средњем образовању, као и са назнаком за врсту признања за које се кандидат предлаже. Непотпуне и неблаговремене предлоге Комисија неће разматрати. Тачност података из предлога оверава директор својим потписом и печатом школе.

- Документацију за конкурисање преузети у Градској управи (Услужни центар-канц. број 22, телефон 30-55-52).

- Рок за подношење предлога: од 15.12.2020. до 15.01.2021. године.

- Предлоге слати на адресу: Град Пирот - Градска управа Комисија за доделу признања ,,Свети Сава” 18300 Пирот, Српских владара 82

Извор: ПлусОнлине

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine