Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Стална конференција градова и општина СКГО препознала је потенцијал града Пирота, као једног од градова у Србији, који може са успехом да примени концепт урбане мобилности на својој територији. Зато је у оквиру пројекта "Одржива урбана мобилност у градовима и општинама у Србији", који се спровади у оквиру рерионалног пројекта "ГИЗ ОРФ СУМСЕЕЦ", одлучено да Пирот добије стручно-техничку подршку за израду Плана одрживе урбане мобилнасти (ПОУМ).


ПОУМ је свеобухватни план развоја саобраћајнаг система чији је циљ унапређење услова за кретање. План се не односи само на саобраћај, односно мобилност, већ и на све аспекте које саобраћај повезује или на које има утицај: квалитет живота, друштвене последице, утицај на животну средину, приступачност активностима, трошкове и др.

У процесу израде ПОУМ-а веома је битно укључивање заинтересованих страна које ће у оквиру радионице учествовати у дефинисању предлога мера за унапрећење мобилности и анализи могућих сценарија. У складу са тим у петак 28. фебруара, у Хотелу "Ана луx" биће одржана још једна радионица у оквиру пројекта.

Као визија пројекта наведено је да организовање саобраћаја и урбано окружење треба да допринесу стварање града са добро развијеном пешачком и бициклистичком инфраструктуром, еколошким и економским прихватљивим јавним превозом  и “смарт” услугама које омогућавају ефикасније кретање кроз град, уз смањен негативан утицај на животну средину, а повећану атрактивност  јавних простора.

Извор: Плусонлине

 

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine