Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Битне новине  Закона о изменама и допунама закона о локалној самоуправи као основног правног оквира за локалну самоуправу, односе се на боље и јасније дефинисање положаја месне самоуправе и рада њених органа, као и увођење права надзора органа ЈЛС над законитошћу рада и аката месне заједнице. Усвојеним изменама ЗЛС проширена су овлашћења општине у погледу уређивања оквира за месну заједницу, дефинисани су основни принципи избора за савет месне заједнице, начин избора председника месне заједнице, као и основни делокруг рада савета.


Сретен Савов, члан Градског већа ресорно задужен за рад месних заједница каже да ће се недавно усвојен предлог Статута града, који се ради у складу са новим ЗЛС, наћи пред одборницима локалног парламента у марту. Нови Статут града дефинисаће и промене и новине у начину функционисања месних заједница
Савов каже да се месне заједнице у значајној мери укључују у решавање својих проблема. На основу тога он их је поделио у четири групе.
Такође, уређен је поступак у коме јединица локалне самоуправе може у складу са потребом реаговати у процесу оцене уставности и законитости општег акта месне заједнице односно у надзору над његовом усаглашености са статутом, актом о оснивању МЗ или другим локалним прописом. Важне новине су и оне којима се дефинишу услови и процедура у којима се може распустити Савет МЗ. Коначно, нове одредбе ЗЛС уређују да општина или град пружају помоћ МЗ у обављању њених административно-техничких и финансијско-материјалних послова.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine