Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градска управа Пирот објављује Јавни позив за подношење пријава о парцелама и објектима који нису у функцији, а у циљу формирања јединствене базе локација за потребе потенцијалних инвеститора. Право учешћа по позиву имају сва физичка и правна лица која поседују објекте (Броwнфиелд локације) и слободне парцеле (Греенфиелд локације) на територији града или у његовој близини и који исте желе да понуде домаћим и страним инвеститорима, било на продају или у закуп.


Услови за пријаву "Броwнфиелд" локације: Површина објекта минимум 400 м², постојање потребне инфраструктуктуре, приступне саобраћајнице, прикључена електрична енергија, вода, канализација или постојање могућности за њихово прикључење.

Образац за пријаву "Броwнфиелд" локације

Услови за пријаву "Греенфиелд" локације: Површина парцеле изнад 1000м², постојање потребне инфраструктуре, приступне саобраћајнице, постојање могућности за прикључење електричне енергије, воде и канализације.

Образац за пријаву "Греенфиелд" локације

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.
Пријавни формулар се може добити у Канцеларији за локални економски развој града Пирота или преузети са сајта www.пирот.рс; www.ледо.пирот.рс.

Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за локални економски развој или на телефон 010/305-581

Извор: Плусонлине

 

План детаљне регулације „Пословна инфраструктура - део логистичког центра“ - Пирот

Joomla templates by Joomlashine