Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Комисија за расподелу средстава за суфинансирање активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2018. годину, објавила је ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2018. годину и то:


– активност суфинансирања израде пројектне документације која обухвата суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности минимално за десет (10) објеката. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до 35.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту.
– активност суфинансирања мера унапређење система даљинског грејања која обухвата суфинансрање радова на уградњи мерача потрошње топлотне енергије на унутрашњој топлотној инстлацији минимално за пет (5) група купаца са заједничким предајним местом. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до 300.000  динара са ПДВ-ом по предајном месту.
Поводом објављеног Конкурса разговарали смо са Бојаном Ивковићем, градским менаџером за енергетику.
Јавни позив је објављен на огласној табли Градске управе и на порталу Града Пирота.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine