Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Град Пирот је донео одлуке о реализацији три од укупно четири програма запошљавања за 2018. год., који се финансирају из градског буџета, а реализују се у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијалом Пирот. Како је истакао Ненад Петровић, саветник за локални економски развој и члан локалног Савета за запошљавање, најпре је донета одлука о додели шест субвенција од по 150 хиљада динара приватним послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих. По овом програму остале су још четири нераспоређене субвенције, а одлука о томе биће донета након 25. априла када ће се извршити нови пресек стања.

Програм стручне праксе, као најпопулранија мера која изазива огромно интересовање грађана, ове године ће бити финансиран са чак 9,34 милиона динара. Захваљујући томе биће укупно ангажована 37 волонтера-приправника, од којих су 29 са високом, 4 са вишом и 4 са средњом стручном спремом, и праксу ће обављати у оквиру различитих институција јавног сектора, али исто тако и код приватних послодаваца. Оно што следи у вези са овим програмом је потписивање уговора са послодавцима и лицима која ће обављати стручну праксу, те се очекује да у првој половини маја сва лица крену са радом.
Такође, донета је и одлука по програму јавних радова који ће се ове године финасирати са преко 4,9 милиона динара. Одобрена су укупно 17 пројеката путем којих ће бити ангажовано 49 незапослених лица. Од укупног броја одобрених пројеката 12 ће се реализовати у селима, 5 у градским насељима. Почетак спровођења јавних радова очекује се у првим данима маја.

Четврти програм запошљавања јесу субвенције за самозапошљавање за које је издвојено 3,2 милиона динара. Међутим, Град Пирот је у циљу повећања средстава за ове намене поднео Националој служби за запошљавање захтев за заједничко суфинасирање програма. Одлука по овом захтеву још увек није донета, па се очекује расписивање конкурса одмах након доношења исте.

На основу свега наведеног, а захваљујући средствима Града Пирота која се за ове намене из године у годину константно увећавају, и при томе за ову износе 19 милиона динара, очекује се посао за више од 120 незапослених лица, истакао је Петровић.

Извор: Пиротске вести

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine