Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Годинама уназад Град Пирот додељује новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година, изузетно и за старију децу уколико се породица налази у стању материјалне потребе. Помоћ се односи на покривање трошкова лечења (куповину лекова, помагала, учешће у оперативном лечењу и сл.) које није обухваћено обавезним здравственим осигурањем преко Републичког фонда за здравствено осигурање, већ породица сама сноси трошкове лечења личним средствима.


У последњих месец дана путем медија и хуманитарних акција прикупљен је део новчаних средстава за покривање трошкова оперативног лечења нашег суграђанина Тошић Чеде, а на поднет захтев ове породице Град Пирот је доделио недостајућа средства у износу од 175.000 динара у циљу покривања укупних трошкова оперативног лечења. Овој породици је пружена помоћ и подршка више пута до сада, односно кад год је то било потребно.

У буџету су за 2020. год. опредељена средства за пружање новчане помоћи за лечење деце у износу од 1.600.000 динара.
Од почетка пружања ове помоћи, од 2012. год. до априла 2020. год. обрађено је преко 200 захтева и утрошена су средства у износу од око 10.000.000 динара.

Извор: Плусонлине

Joomla templates by Joomlashine