Сертификована општина са повољним пословним окружењем

У петак, 6. јула, одржана је седница Скупштине града.

Одборници су на почетку седнице са 45 гласова усвојили записник са прошле седнице. Дневни ред је усвојен са 41 гласом.

Др Жарко Тодоровић предложио је допуну Дневног реда да се разматра Декларација о заштити Старе планине. Др Тодоровић је прочитао текст Декларације и позвао одборнике да гласају. У Декларацији се наводи да одборници из редова Одборничке групе Најбоље за Пирот неће дати свој глас за продају или изнајмљивање земљишта у власништву Града за изградњу деривационих мини хидроцентрала, нити дати подршку било ком документу који служи у сврху изградње истих.

Одборник Душан Митић се придружио усвајању Декларације и објавио свој предлог.

Став Градске управе објаснио је Саша Јовановић секретар Градске управе рекавши да доношење Декларације није у надлежности Градске скупштине.Градска скупштина о томе не одлучује нити може да мења Просторни план јер члан 190 Устава предвидја да су одборници дужни да поштују Устав. Права и обавезе градоначелника и Градског већа регулисани су Уставом. На основу тога Градска скупштина нема право да одлучује јер би одлучивала супротно Уставу.Говорио је и Владан Васић, градоначелник Пирота. Захвалио се секретару што је образложио законска решења. Сагласност даје Завод за заштиту природе. Одборници одлучују само о ономе што је у њиховој ингеренцији као и Комисије за планове. Васић је рекао да је његова срећа да доношење одлуке о изградњи минихидроцентрала није у његовој ингеренцији.По пословнику говорили су Димитрије Видановић, др Жарко Тодоровић. За предлоге за допуну Дневног реда, предлог о усвајању декларације др Жарка Тодоровића и предлог Душана Митића гласало је 6 одборника.

Прва одлука коју су донели одборници односила се на престанак мандата одборнице Тање Филиповић, због поднете оставке на одборничку функцију. Оставка је усвојена са 41 гласом одборника.

Одборници локалног парламента разматрали су  Одлуку  о Завршном рачуну Буџета града за 2017. Известила је  Јагода Шнеле начелник Одељења за привреду и финансије. За Одлуку о Завршном рачуну за 2017. годину гласала су 42 одборника, три су била против.

Следећа тема, која је увек изазивала велико интересовање корисника Буџета и градјана била је Одлуке  о изменама и допунама Одлуке о Будзету града за 2018.годину. Милан Поповић, председник Скупштине Града објавио је детаље о томе како ће средства бити расподељена. Детаљније о ребалансу Буџета говорила је Јагода Шнеле која је рекла да је Буџет повећан за око 18 милиона динара. За Одлуку о изменама и допунама Буџета града гласала су 42 одборника, против су била три одборника.

Милан Поповић, председник Градске скупштине, објавио је предлог Градског већа о Одлуци о изради планова детаљне регулације “Пирот-центар”. Детаљније је говорио Зоран Крстић, начелник Одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове.  За Детаљни план регулације ,,Пирот центар,, гласало је 36 одборника.

Уследила је одлука о изради Плана детаљне регулације  “Пословна инфраструктура – део Логистичког центра”. За одлуку је гласало 37 одборника.

Милан Поповић председник Градске скупштине објавио је информације о предлогу Градског већа у оквиру теме “Одлуке из имовинско правне области”.  За одлуку је гласало 39 одборника.

Одлука о измени Одлуке о утврдјивању радног времена у трговини, угоститељству, занатству и објектима за приредјивање игара  на срећу. Известилац о овој теми био је Зоран Крстић, начелник за урбанизам и стамбено комуналне послове. И ова Одлука усвојена је са 39 гласова.

Такође, пред одборницима је  и Одлука о измени одлуке о  постављању радио-базних станица. Известилац Зоран Крстић. За одлуку је гласало 39 одборника.

На Дневном реду била је и Одлука о исплати новчане помоћи брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње. Одлука је без дискусије усвојена са 43 гласа.

Одлука о спровођењу јавног конкурса и расписивање јавног огласа за избор директора ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта и директора ЈКП “Градска топлана”.  Досадашњим вршиоцима дужности је истекао мандат и због тога треба да се распише јавни конкурс. За Одлуку је гласало 39 одборника.

Одлука о висини и промени регистрације основног капитала Јавног предузећа Комуналац у извршеном поступку статусне промене припајањем ЈП Паркинг сервис. За Одлуку је без дискусије гласало 37 одборника.Јагода Шнеле, начелник одељења за привреду и финансије известила је о Акционом плану за укључивање грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Пироту. Акциони план усвојио је 41 одборник.

Одборници су разматрали и  Оперативни план одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Пирота за 2018.годину. Милан Поповић је објавио предлог Градског већа да се усвоји План. У дискусији су поменуте Градашничка река и Изворски поток. Одлука је усвојена са 42 гласа одборника.

При крају седнице разматран је Програм хуманог решавања проблема напуштених животиња и друго. Одлука је без дискусије усвојена са 43 гласа одборника.

Одборници су дали сагласност на измену програма пословања ЈП Комуналац Пирот за 2018. годину.  Градско веће је прихватило програм и дало предлог одборницима да усвоје Одлуку. Са 43 гласа за одборници су прихватили одлуку.

На Дневном реду било је и давање сагласности Спортском центру за регистровање Спорт кафеа. Без дискусије Одлука је усвојена са 43 гласа.

  На крају седнице, као и до сада била су разрешења и именовања и одборничка питања.

 Седница је почела у 10 часова, а завршена  је у 12 часова.

Димитрије Видановић из Одборничке групе Пиротска нова снага по завршетку седнице дао је изјаву за медије о њиховим ставовима по одређеним тачкама дневног реда и поводом предложеног закључка против изградње мини хидроцентрала које је предложила ова одборничка група, а Скупштина није усвојила.

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine