Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градска управа у Пироту објавила је јавни позив за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање радова на одржавању фасада зграда на територији Пирота. Конкурс је објављен у последњем броју недељника Слобода, а учешће Града у суфинансирању радова на одржавању фасада зграда али и израду пројектне документације износи највише 80 посто.

Циљ овог конкурса је да се уз финансијску помоћ Града побољша изглед, енергетска својства фасада стамбених зграда, али и пре свега, сређивањем фасада заштити безбедност пролазника, јер је до сада било случајева да са дотрајалих фасада отпадају делови који могу озбиљно угрозити безбедност пролазника.

Градоначелник Васић позвао је све заинтересоване Скупштине станара да се информишу и конкуришу.


-Уз помоћ становника зграда хоћемо да нам град изгледа лепше. Они који немају документацију, могу да конкуришу за израду пројекта, док они који имају пројекат могу да конкуришу за средства до 80% од укупне суме потребне за извођење. Верујем да највише стимулишемо станаре у Србију. У Београду је тај проценат знатно нижи, до 50% је суфинансирање града – изјавио је Васић.

Први и основни критеријум на основу кога ће се вредновати пријаве поднете од стране професионалних управника стамбених зграда у име стамбених заједница а на основу донетих одлука Скупштина станара, јесте хитност интервенције.

 

Хитност интервенције за зграде које буду поднеле потпуне пријаве оцењиваће Грађевинска инспекција. Реч је о интервенцијама које треба без одлагања извршити ради заштите живота и здравља људи, животне средине, привреде и имовине веће вредности.

Остали критеријуми су положај зграде, односно зона и блок у коме се зграде налазе, трећи критеријум јесте проценат учешћа зграде у финансирању радова, док је четврти критеријум неопходност интервенције.Конкурс је објављен 25. маја 2018. у листу Слобода, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Извор: Пиротске вести

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine