Potrebna dokumentacija:
- Važeća lična karta
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena: Neophodno je lično prisustvo.
Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: šalter br 7. Opštinskog uslužnog centra
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 - 14:30

Telefon za informacije: 010/305-560

Za bolesna i nepokretna lica izlazi se na teren. U tom slučaju potrebno je na šalter br 7, pre izlaska na teren, podneti sledeću dokumentaciju:
- Važeća lična karta
- Zahtev za izlazak na teren u slobodnoj formi
- Dokaz o zdravstvenom stanju

Republička administrativna taksa: 580,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 320,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a 

Joomla templates by Joomlashine