Potrebna dokumentacija:

- Zahtev
- Uverenje o prebivalištu (izdaje Policijska uprava za Opštinu Pirot) ili fotokopija lične karte
- Pravosnažna presuda o razvodu ili poništenju braka
- Dokaz o uplaćenoj taksi
- Po potrebi, i druga dokumenta

Mesto nabavke obrasca: Info pult Opštinskog uslužnog centra ili preuzmite ovde PDF

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu

Predata dokumentacija se zadržava.

Napomena:
Izjava se daje pred matičarem mesta gde je prebivalište lica koje menja lično ime/prezime
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija br.10
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 – 14:30
Telefon za informacije: 010/305-510

Joomla templates by Joomlashine