Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije Grada Pirota

Zaključak - Formiranje komisije - 26.12.2022.

Preporuka školama - 26.12.2022.

Preporuka kompaniji Tigar Tyres - 26.12.2022.

Naredba - Selo Staničenje - 26.12.2022.

Odluka o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije Grada Pirota - 25.12.2022.

Preporuka kompaniji Tigar Tyres i Tigar a.d. Pirot - 25.12.2022.

Naredba vrtićima, školama i ustanovama kulture na teritoriji grada Pirota - 25.12.2022.

Obaveštenje građanima o raspisanim izborima za članove saveta Mesnih zajednica

Obrazac ponude po oglasu o davanju u zakup poslovnog prostora koji koristi Apotekarska ustanova Pirot

Oglas o davanju u zakup na određeno vreme poslovnog prostora koji koristi Apotekarska ustanova Pirot prikupljanjem pismenih ponuda

Obaveštenje o izlaganju na uvid deo posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina za područje grada Pirota

Obaveštenje javnosti - Priprema budžeta za 2023. godinu

 

Javni konkurs za izbor direktora JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot objavljen u Sl.glasniku RS br.88 od 05.08.2022. Rok za podnošenje prijava je 05.09.2022.

Javni konkurs za izbor direktora JKP Gradska toplana Pirot objavljen u Sl.glasniku RS br.88 od 05.08.2022. Rok za podnošenje prijava je 05.09.2022.

Javni poziv za učeće na licitaciji-Javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u Javnoj svojini Grada Pirota

 

Javni poziv za učeće na licitaciji-Javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u Javnoj svojini

 

Javna rasprava - Lokalni akcioni plan javnog zdravlja za period 2022.–2024. godine - NACRT (Dokumentacija sa prilozima)  
Javna rasprava - Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Grada Pirota 2022–2024. godine - NACRT (Dokumentacija sa prilozima)  

Obaveštenje o izlaganju na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska povodom raspisivanja izbora za Predsednika Republike Srbije

Obaveštenje o izlaganju na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska povodom raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine

Javni konkurs za izbor direktora javne ustanove Sportski centar, Pirot

Javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije Pirot

Javni konkurs za izbor zamenika načelnika Gradske uprave grada Pirota

Javna rasprava - Plan razvoja Grada Pirota 2021–2028. godine - NACRT (Dokumentacija sa prilozima)  

Obaveštenje odseka za boračko invalidsku zaštitu

TELEFONI ZA HITNE INFORMACIJE IZ NADLEŽNOSTI

GRADSKE UPRAVE PIROT

 

Joomla templates by Joomlashine