Javna nabavka radova: Rekonstrukcija i dogradnja pratećih objekata u dvorištu kuće Hristića – Muzeja Ponišavlja – faza II , br. 1.3.22/2020 od 13.05.2020. godine  
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Piranje i odgovor 1
Piranje i odgovor 2
Piranje i odgovor 3
Izmenjena konkursna dokumentacija
Joomla templates by Joomlashine